G4.R14 - Golfbane ved Mullerup

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  G4.R14

 • Plannavn

  Golfbane ved Mullerup

 • Anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Golfbaneanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område, golfbane. Mulighed for bådoplag.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for anlæggets drift, og bebyggelse, som har en naturlig tilknytning til anlægget. Ved planlægning for bebyggelse skal hensynet til den kystlandskabelige helhed sikres.

 • Friarealer og beplantning

  Landskabets karakter skal bevares. Golfbanen skal fremstå græsklædt og restarealer henligge i naturtilstand. Bådoplag placeres efter nærmere vurdering, fx i kanten af området med bagvedstående beplantning.

G4.R14